آغاز گشت مشترک بازرسی از طلافروشی‌ها در پی افزایش قیمت طلا

آغاز گشت مشترک بازرسی از طلافروشی‌ها در پی افزایش قیمت طلا

مدیرکل استاندارد استان تهران از آغاز گشت مشترک بازرسان استاندارد و اتحادیه‌های صنف طلا و جواهر، همزمان با افزایش قیمت طلا، برای کنترل بازار و جمع‌آوری مصنوعات طلای غیرقانونی در استان تهران، خبر داد.
طاهری در ادامه، ضمن یادآوری الزام کنترل کدشناسایی توسط فروشندگان و خریداران مصنوعات طلا، به کلیۀ واحدهای صنفی عرضهمصنوعات طلا و نیز خریداران مصنوعات طلا تأکید کرد کهاز هرگونه خرید و فروش مصنوعات طلا بدون کدشناسایی و یا کدهای شناسایی باطل‌شده خودداری کنند.
این مقام مسئول با اشاره به اجباری بودن اخذ کد شناسایی از ادارات‌کل استاندارد استانی برای کارگاه‌های طلاسازی، افزود: تاکنون، ۱۸۶۰ کد شناسایی برای کارگاه‌های طلاسازی استان تهران صادر شده‌است و کارگاه‌های مذکور موظف به حک کد شناسایی بر روی کلیۀ مصنوعات طلای تولیدشده هستند.